Cultio

vzdělávací instituce Mariany Štefančíkové

Cultio

Cultio je soukromá instituce poskytující vzdělávací programy a kurzy v současné době zejména v oblasti arteterapie a artefiletiky.

Instituce je akreditována MŠMT ČR pod č. j. MSMT-405/2018-1 k provádění vzdělávacích programů pro účely zákona č. 563/2004 Sb. Instituce získala garanci odborné úrovně kurzů také od České arteterapeutické asociace. Vzdělávací programy jsou konzultovány v pravidelné odborné supervizi u externího supervizora.

Cílem vzdělávacích akcí je prohlubování odborných znalostí a dovedností účastníků v oblasti arteterapie a artefiletiky. Kurzy jsou sebezkušenostní, tj. zahrnují individuální prožitkový aspekt, umělecké aktivity, proces tvorby a jeho reflexi, na kterých se podílí všichni účastníci osobně. Kurzy však nejsou koncipovány jako systematická psychoterapie.

Na vzdělávací akce se mohou přihlásit pracující v oblasti pomáhajících profesí (ve zdravotnických, sociálních a výchovně-vzdělávacích službách), studenti humanitních oborů, ale také ostatní, kteří se zajímají o osobní seberozvoj.

Instituce je vedena PhDr. Marianou Štefančíkovou, Ph.D. Profesní údaje a další informace jsou uvedeny v samostatném odkazu na těchto stránkách.

V současné době jsou institucí Cultio provozovány následující vzdělávací programy:

Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii – vzdělávací program DVPP

Psychologický výklad pohádek

Kurz imaginativních technik

Novinky

15.prosince 2023

Výběrové řízení do Systematického kurz arteterapie proběhne 20.1.2024

15.prosince 2023

Příjem přihlášek do Systematického kurz arteterapie končí 18.1.2024

12.listopad 2023

Kurz - Psychologický výklad pohádek proběhne ve dnech 1. - 3. 12. 2023

© Cultio.cz, Mariana Štefančíková