Cultio

vzdělávací instituce Mariany Štefančíkové

Imaginace - informace o kurzu

Název kurzu: KURZ IMAGINATIVNÍCH TECHNIK

Místo konání kurzu: Hradec Králové, Péče o duševní zdraví nebo Týniště nad Orlicí, Atelier Cultio

Vedoucí kurzu: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D., Ph.D.

Kontakt: tel.: 728004953, e-mail: stefancikova@email.cz; http://www.cultio.cz

Kurz je garantován Českou arteterapeutickou asociací

Kurz není koncipován jako systematická psychoterapie

Rozsah kurzu: 22 hodin. Kurz je rozvržen do tří dnů (pátek, sobota, neděle) pro jednotlivý kurz.

Časový plán: pátek 18,00 - 20,15; sobota 8,30 - 20,15 + přestávka na oběd; neděle 8,30 - 12,30

Cena: 2.000,- Kč za jeden termín (jednotlivý kurz)

Termíny:

  9.3. - 11.3.2018Témata kurzu: reflexe „já“, podpora rozvoje „já“
20.4. - 22.4.2018Témata kurzu: vztahy v rodině, mužsko-ženské vztahy
18.5. - 20.5.2018Témata kurzu: psychosomatika

Každý termín obsahuje samostatný ucelený kurz. Zájemce o kurz si může vybírat z uvedených termínů podle vlastního uvážení.

Přihlášky: Kontaktujte výše uvedený tel. nebo e-mail, ke stažení také zde

Do přihlášky, prosím, uveďte, o který termín máte zájem.

Cíl kurzu:

Seznámení s různými přístupy, metodami, možnostmi využití a způsoby interpretace imaginativních technik, jako řízeného „denního snění“. Kurz je koncipován jako sebezkušenostní.

Schopnost člověka užívat mentální reprezentace jako představy, které lze dále rozvíjet a posléze reflektovat, představuje nezměrný potenciál jednak pro tvořivé procesy, jednak pro psychoterapii. Prakticky každé verbální sdělení se v naší mysli spojuje s určitou představou vycházející z vlastní zkušenosti. Představy lze užívat nejen pro reflektování zkušenosti, ale také jako projektivní symboly, které lze různě interpretovat.

Kurz je vhodný jak pro pracovníky v pomáhajících profesích, tak pro zájemce o rozvoj kreativity.

Teoretický rámec všech tří kurzů:

Působení představy na prožívání a psychický stav. Vstup do světa fikce. Princip řízené instrukce v imaginativních technikách. Práce s imaginacemi jako s projektivními symboly. Proces řízeného vybavování nevědomých obsahů. Možnosti hledání významů a způsobu porozumění daných obsahů.

Charakteristika aktivit v každém bloku:

  1. Imaginativní techniky – přímé užití imaginace prostřednictvím vlastní zkušenosti.

  2. Reflexe, možnosti výkladu a další varianty zpracování imaginovaných obsahů.

  3. Teorie – aplikace dané imaginativní techniky v různých oblastech, důležité pojmy.

Novinky

12.listopad 2023

Kurz - Psychologický výklad pohádek proběhne ve dnech 1. - 3. 12. 2023

1.května 2023

Pohádkový seminář se koná ve dnech 16. - 18. 6. 2023

30.září 2022

Výběrové řízení do Systematického dvouletého kurzu artefiletiky a arteterapie proběhne 14.1.2023

© Cultio.cz, Mariana Štefančíková